کلیه علاقه مندان به ارائه مقاله و یا حضور در همایش می‌توانند از طریق منوی عضویت، در سامانه ثبت نام کرده و نسبت به تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی خود اقدام نمایند. ثبت نام در سامانه به منزله ثبت نام در همایش نمی‌باشد و اعضای محترم می‌بایست نسبت به واریز وجه شرکت در همایش و ارسال تصویر فیش واریزی از طریق سامانه اقدام نمایند تا پس از تأیید، کارت شرکت در همایش صادر گردد.

نویسندگان محترم مقاله می‌توانند پس از تأیید و پذیرش مقاله در همایش، نسبت به واریز مبلغ مورد نظر به حساب  تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک کشاورزی به شماره 680051175 (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک کشاورزی) و یا شماره کارت 6037707000137046   به نام عاملیت پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور اقدام و تصویر فیش واریزی را در سامانه بارگذاری نمایند.

***برای افرادی که بصورت غیر حضوری اقدام به ثبت نام کرده اند گواهی ارائه مقاله همانند سایر شرکت کنندگان صادر می‌شود.***

***آن دسته از عزیزانی که تمایل به ارایه بیش از یک مقاله  دارند می‌توانند با واریز 500 هزار ریال به ازای هر مقاله تا سقف 5 مقاله در این همایش مشارکت داشته باشند.***