در راستای هم افزایی و انتقال تجربیات متخصصان و بهره برداران در موضوع مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور اقدام به برگزاری همایش ملی منطقه ای آبزی پروری نموده است. در این همایش برنامه هایی به شرح زیر پیگیری خواهد شد:

  •      ارائه مقالات تحقیقی-کاربردی و ترویجی با محوریت بحران آب و راهکارهای کاهش مصرف آب در آبزی پروری، معرفی گونه‌های مقاوم به شرایط خشکسالی و ارائه راهکارهای اجرایی منطبق بر شرایط اقلیم و امکان توسعه در کشور
  •      ارائه سخنرانی های کلیدی، توسط متخصصان حوزه آب، کشاورزی و پساب‌ها، آبزی پروری نوین و ارائه شفاف وضعیت فعلی آبزی پروری گرمابی در مواجهه با بحران آب و راهکار برون رفت از آن.
  •      برگزاری نشست های علمی -اجرایی، با حضور مدیران ارشد ملی و استانی و متخصصان مرتبط با محورهای همایش، جامعه بهره برداران و تشکل‌های مردمی و فارغ التحصیلان رشته های مرتبط. محورهای پذیرش مقالات نیز منطبق بر عناوین نشست های تخصصی‌‌ می‌باشد.
  •      برگزاری کارگاه های آموزشی با عناوین پتانسیل سنجی و روش‌های نوین آبزی پروری، با محوریت کاهش مصرف آب وافزایش تولید در واحد سطح
  • برگزاری نمایشگاه جانبی، با حضور نمایندگان شرکت ها و تجهیزات شیلاتی و فناوری های نوین آبزی پروری