نتایج داوری مقالات در سامانه همایش بارگذاری گردید.
1397-10-13

به اطلاع علاقمندان گرامی می رساند با توجه به درخواست های مکرر شرکت کنندگان در همایش، مهلت دریافت مقالات تا شانزدهم دیماه تمدید شد.