***مقالات با فرمت چکیده مبسوط ( Extended Abstract) پذیرفته می شود***

***لطفا چکیده مبسوط در فرمت Word 2007  و بالاترتهیه گردد***

***چکیده گسترده می بایست حداکثر در 3 صفحه تنظیم شود***

***جهت دریافت الگوی نگارش مقاله اینجا کلیک کنید.***

 

مقالات باید مبتنی بر تحلیل علمی، بررسی ویا نقد مسائل و مشکلات مختلف مرتبط با موضوع نشست های تخصصی - در شرایط موجود یا آینده( آینده نگاری) - و تا حد امکان حاوی پیشنهادهای مشخص و راه حل های عملی و اجرایی برای حل مشکلات باشند. مقالاتی که صرفا به  جنبه های نظری و توصیفی و کلیات پرداخته باشند و یا ارتباط مستقیم با عنوان نشست‌ها نداشته باشند پذیرفته نخواهند شد.


عنوان مقاله فارسی و انگلیسی

(B-Nazanin 16 Bold, Times New Roman 14 Bold)

 

نام نویسنده/گان  (B-Nazanin 12 Bold)

 

( آدرس یا وابستگی نویسنده به دانشگاه یا سازمان خاص: نام موسسه) B-Nazanin 12

(به تعداد نویسندگان ردیف باز شود/ نویسنده مسئول با پست الکترونیک نویسنده مشخص شود)

 

چکیده

 

واژه‌های کلیدی: (B-Nazanin 12 Bold)حداکثر پنج کلمه (واژه) که با کاما (،) از هم جدا شده و در یک خط باشند

 

مقدمه

شامل: مبانی نظری، پیشینه تحقیق، بیان مسأله. در این بخش یک خلاصه اجمالی از موضوع مورد مطالعه بیان میگردد.  با توجه به اینکه مقالات در همایش ملی- منطقه ای آبزی پروری- مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب به صورت چکیده گسترده و در یک مرحله داوری می‌شوند، ارائه دهندگان مقاله باید با رعایت اختصار و ایجاز موضوع مورد مطالعه خود را در بخش مقدمه به صورت کلی بیان نمایند.

مقاله در نرم‌افزارWord  با سایز کاغذ A4، قلمB-Nazanin 12  برای متن فارسی، قلمTimes New Roman 10  برای متن انگلیسی، حاشیه راست 3 سانتی‌متر، حاشیه چپ، پایین و بالا 2/5 و فاصله خطوطsingle  تنظیم گردد. سرفصل های مقاله با فونت B-Nazanin 14 به صورت Bold تایپ شود (طبق فرمت حاضر).

(چکیده گسترده می بایست حداکثر در 3 صفحه تنظیم شود)

مواد و روش‌ها

شیوه پژوهش، جامعه، نمونه آماری، ابزار و شیوه تحلیل

 

 

نتایج و بحث

شامل بحث و نتیجه‏گیری به اختصار و در پایان حاوی پیشنهادها می باشد.

تصاویر و جداول: برای درج تصاویر در مقاله ابتدا باید اندازه و وضوح آنها را تنظیم و سپس از طریق منوی
 insert-> picture->from fileدر فایل مقاله وارد گردد.

در صورت استفاده از اشکال و جداول، الزاماً ‌باید در متن، پیش از نمایش آنها، ارجاع داده شده باشند. ارجاع در متن به صورت اشاره به شکل با شماره خواهد بود (شکل شماره 1). اشکال و جداول ‌باید در وسط صفحه به یک فاصله از حاشیه راست و چپ قرار گیرند.

توجه شود که عنوان شکل در زیر آن و عنوان جدول در بالای آن قرار گیرد. عناوین جداول و اشکال با اندازه
( B-Nazanin 12 Bold ) تنظیم شود.

 

فهرست منابع

 ابتدا منابع فارسی و سپس منابع لاتین بر اساس فرمت Harvard در نرم افزار اند نوت تنظیم شود./ در ذکر منابع به علامت‌های نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول و ... توجه شود/ فهرست بر اساس فرمت Hanging چیده شود.

 

ملایم رفتار، ط.، کوچنین، پ.، ذاکری، م.، یاوری، و. و موسوی، م. 1394. اثر گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب بیوشیمیایی بدن در ماهی صبیتی انگشت قد (Sparidentex hasta). مجله علوم و فنون دریایی، شماره 12، 1-10.

BELLOS, G., ANGELIDIS, P. & MILIOU, H. 2015. Effect of temperature and seasonality principal epizootiological risk factor on vibriosis and photobacteriosis outbreaks for European sea bass in Greece (1998-2013). Journal of Aquaculture Research and Development, 6, 1-3.

 

چکیده انگلیسی

Title: (Times New Roman:14 Bold)

Authors: (Times New Roman:12Bold)

Affiliation: (Times New Roman:10 Bold)

Corresponding author: (Times New Roman:10Bold)

 

Abstract: (Times New Roman:12 Bold)

Text: (Times New Roman:12)

Keywords (Times New Roman:12Bold): Text: (Times New Roman:12)