یکی از نگرانی های مهم و اصلی در سطح منطقه و کشور، بحران آب و مواجهه با پدیده خشکسالی است که صدمات جبران ناپذیری را به تولید، اشتغال و درآمد اقتصادی همراه با چالش‌های متعدد زیست محیطی و اجتماعی وارد نموده است. صنعت آبزی پروری به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه که از دیرباز نقش مهمی در تامین معاش خانواده‌ها و اقتصاد کشور داشته، از بخش‌های مصرف کننده آب و آسیب پذیر می‌باشد که از افزایش شوری آب، غیر فعال شدن مزارع پرورش گرمابی و آسیب های گاها جبران ناپذیر زیست محیطی در منابع آبی، در سال‌های اخیر متحمل خسارات زیادی گردیده است. لذا بیان شفاف وضعیت فعلی و پیش بینی های احتمالی آینده، ارائه راهکارهای علمی و عملی در جهت کاهش خسارات، ارائه فناوری‌های نوین و بهره برداری بهینه با کمترین میزان مصرف آب از دغدغه‌های مهم مدیران و بهره برداران شیلاتی کشور می باشد. اخیراً، اقداماتی برای برون رفت از بحران آب و مشکلات مترتب آن در صنعت آبزی پروری گرمابی و تبعات اقتصادی اجتماعی آن صورت گرفته است ولی از آنجایی‌که اغلب این تلاش‌ها، عمدتاً بر پایه اصول علمی فنی، طراحی و اجرا نشده اند، قابل ترویج و بهره برداری پایدار نمی‌باشند. این همایش می‌تواند نقطه عطفی در آبزی پروری آب‌های داخلی باشد به‌طوری‌که اگر بحران آب به همین شکل فعلی ادامه یابد، نیاز مند تغییر اساسی در عملکرد تولید و اقتصاد آبزیان خواهیم بود. در همین راستا پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور « همایش ملی منطقه ای آبزی پروری- مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب» با اصل محوریت کمبود آب را در تاریخ های25 و 26 دی ماه 1397، در اهواز برگزارمی‌نماید. قرار است محققان و صاحبنظرانی از برخی از کشورهای همسایه نیزدر این همایش شرکت نمایند. پیش بینی می شود با توجه به جذابیت موضوع از لحاظ علمی و اقتصادی - اجتماعی ، این همایش با استقبال گسترده ای از سوی محققین و فعالان اقتصادی این حوزه مواجه باشد.

سیمین دهقان مدیسه

دبیر علمی همایش

و

رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور